Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА - Доклад за Финландия, подготвен в съответствие с Член 126(3) от Договора
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION - Finland Report prepared in accordance with Article 126(3) of the Treaty
Дата на документа: 15/11/2013
№ на документ: COM(2013) 912
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове