Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно изпълнението на Европейската енергийна програма за възстановяване - {SWD(2013) 457 final}{SWD(2013) 458 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL On the implementation of The European Energy Programme for Recovery - {SWD(2013) 457 final}{SWD(2013) 458 final}
Дата на документа: 18/11/2013
№ на документ: COM(2013) 791
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове