Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно действията за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти, на вътрешния пазар и в трети държави - {SWD(2013) 469 final}{SWD(2013) 470 final}
Заглавие на английски: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on information provision and promotion measures for agricultural products on the internal market and in third countries - {SWD(2013) 469 final}{SWD(2013) 470 final}
Дата на документа: 21/11/2013
№ на документ: COM(2013) 812
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове