Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно подписването от името на Европейския съюз и временното прилагане на протокола между Европейския съюз и Съюза на Коморските острови за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в действащото Споразумение за партньорство в областта на рибарството между двете страни
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the signature, on behalf of the European Union, and the provisional application of the Protocol between the European Union and the Union of the Comoros setting out the fishing opportunities and the financial contribution provided for in the Fisheries Partnership Agreement between the two parties currently in force
Дата на документа: 08/11/2013
№ на документ: COM(2013) 774
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Рибарство и морско дело
Kомисии
Връзки
Текстове