Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за отмяна на антидъмпинговите мерки върху вноса на определени железни или стоманени въжета с произход от Руската федерация след преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие на мерките съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (EО) № 1225/2009
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION repealing the anti-dumping measures on imports of certain iron or steel ropes and cables originating in the Russian Federation following an expiry review pursuant to Article 11(2) of Regulation (EC) No 1225/2009
Дата на документа: 21/11/2013
№ на документ: COM(2013) 811
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Търговия
Kомисии
Връзки
Текстове