Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА за изменение на Директива 2011/96/ЕС относно общата система за данъчно облагане на дружества майки и дъщерни дружества от различни държави членки - {SWD(2013) 473 final}{SWD(2013) 474 final}{SWD(2013) 475 final}
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE amending Directive 2011/96/EU on the common system of taxation applicable in the case of parent companies and subsidiaries of different Member States - {SWD(2013) 473 final}{SWD(2013) 474 final}{SWD(2013) 475 final}
Дата на документа: 25/11/2013
№ на документ: COM(2013) 814
Вид документ: Предложение за директива
Автор: Европейска комисия
Област
  • Данъчно облагане и митнически съюз
Kомисии
Връзки
Текстове