Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Обобщена оценка на въздействието на изменението на Регламент (ЕО) № 515/97 на Съвета отноно взаимопомощта в областта на митническите въпроси - {COM(2013) 796 final}{SWD(2013) 483 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Executive Summary Impact Assessment on the Amendment of Council Regulation (EC) No 515/97 and Council Decision 2009/917/JHA on mutual assistance - {COM(2013) 796 final}{SWD(2013) 483 final}
Дата на документа: 25/11/2013
№ на документ: SWD(2013) 482
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове