Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Втора междинна оценка на съвместните технологични инициативи ARTEMIS и ENIAC
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Second interim evaluation of the ARTEMIS and ENIAC Joint Technology Initiatives
Дата на документа: 27/11/2013
№ на документ: COM(2013) 830
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове