Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Анализ след приемането на бюджетната ситуация в Полша относно ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА КЪМ ПОЛША от 21 Юни 2013 с оглед преодоляване на прекомерния бюджетен дефицит, Придружаващ документа към Препоръка за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА с оглед преодоляване на прекомерния бюджетен дефицит в Полша и Препоръка за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА с което се констатира, че Полша не е предприела ефективни действия в отговор на препоръката на Съвета от 21 юни 2013 г. - {COM(2013) 906 final}{COM(2013) 907 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Analysis of the budgetary situation in Poland following the adoption of the COUNCIL RECOMMENDATION to POLAND of 21 June 2013 with a view to bringing an end to the situation of an excessive government deficit Accompanying the document Recommendation for a COUNCIL RECOMMENDATION with a view to bringing an end to the situation of an excessive government deficit in Poland and the Recommendation for a COUNCIL DECISION establishing that no effective action has been taken by Poland in response to the Council Recommendation of 21 June 2013 - {COM(2013) 906 final}{COM(2013) 907 final}
Дата на документа: 15/11/2013
№ на документ: SWD(2013) 605
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове