Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно процесуалните гаранции за децата, заподозрени или обвиняеми по наказателни производства - {SWD(2013) 480 final}{SWD(2013) 481 final}{SWD(2013) 492 final}
Заглавие на английски: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on procedural safeguards for children suspected or accused in criminal proceedings - {SWD(2013) 480 final}{SWD(2013) 481 final}{SWD(2013) 492 final}
Дата на документа: 27/11/2013
№ на документ: COM(2013) 822
Вид документ: Предложение за директива
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове