Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ОБОБЩЕНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО придружаваща Предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно процесуалните гаранции за децата, заподозрени или обвиняеми по наказателни производства - {COM(2013) 822 final} {SWD(2013) 480 final}{SWD(2013) 492 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT Accompanying the Proposal for Measures on special safeguards for children and vulnerable adults suspected or accused in criminal proceedings - {COM(2013) 822 final}{SWD(2013) 480 final}{SWD(2013) 492 final}
Дата на документа: 27/11/2013
№ на документ: SWD(2013) 481
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове