Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - План за прилагане на документа относно Директива на Европейския Парламент и на Съвета относно временната правна помощ за заподозрените или обвиняемите, които са задържани, и правната помощ при производствата по европейска заповед за арест - {COM(2013) 824 final}{SWD(2013) 476 final}{SWD(2013) 477 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Implementation Plan Accompanying the document Directive of the European Parliament and the Council on provisional legal aid for suspects or accused persons deprived of liberty and legal aid in European arrest warrant proceedings - {COM(2013) 824 final}{SWD(2013) 476 final}{SWD(2013) 477 final}
Дата на документа: 27/11/2013
№ на документ: SWD(2013) 499
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове