Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО, Придружаващ документа към Съобщение на Комисията до Европейския Парламент и Съвета относно Европейска система за проследяване на финансирането на тероризма (СПФТ на ЕС) - {COM(2013) 842 final}{SWD(2013) 489 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Communication from the European Commission to the European Parliament and the Council on a European Terrorist Financing Tracking System (TFTS) - {COM(2013) 842 final}{SWD(2013) 489 final}
Дата на документа: 27/11/2013
№ на документ: SWD(2013) 488
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове