Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ОБОБЩЕНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО придружаващa Съобщение на Европейската комисия до Европейския парламент и Съвета относно Европейска система за проследяване на финансирането на тероризма - (СПФТ) - {COM(2013) 842 final}{SWD(2013) 488 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document A Communication from the European Commission to the European Parliament and the Council on a European Terrorist Financing System - (TFTS) - {COM(2013) 842 final}{SWD(2013) 488 final}
Дата на документа: 27/11/2013
№ на документ: SWD(2013) 489
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове