Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - Четвърти шестмесечен доклад относно функционирането на Шенгенското пространство - 1 май — 31 октомври 2013 г.
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Fourth bi-annual report on the functioning of the Schengen area 1 May - 31 October 2013
Дата на документа: 28/11/2013
№ на документ: COM(2013) 832
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове