Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМСИЯТА - Данните за бюджетното и техническо изпълнение относно изпълнението на Европейската енергийна програма за възстановяване, Придружаващ документа към Доклада на Комисията до Европейския Парламент и Съвета относно изпълнението на Европейската енергийна програма за възстановяване - {COM(2013) 791 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Data on the budgetary and technical implementation of the European energy Programme for Recovery Accompanying the document Report from the Commision to the European Parliament and the Council on the implementation of the European energy Programme for Recovery - {COM(2013) 791 final} {SWD(2013) 457 final}
Дата на документа: 18/11/2013
№ на документ: SWD(2013) 458
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове