Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Средносрочна оценка относно Европейския фонд за енергийна ефективност, Придружаващ документа към ДОКЛАДА НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно изпълнението на Европейската енергийна програма за възстановяване - {COM(2013) 791 final}{SWD(2013) 458 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Mid-term evaluation of the European Energy Efficiency Fund Accompanying the document REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL On the implementation of The European Energy Programme for Recovery - {COM(2013) 791 final}{SWD(2013) 458 final}
Дата на документа: 18/11/2013
№ на документ: SWD(2013) 457
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове