Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно разходите на ЕФГЗ - Система за ранно предупреждение №12/2013
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on EAGF expenditure - Early Warning System No 12/2013
Дата на документа: 22/01/2014
№ на документ: COM(2014) 19
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове