Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно напредъка на Румъния по механизма за сътрудничество и проверка - {SWD(2014) 37 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - On Progress in Romania under the Co-operation and Verification Mechanism - {SWD(2014) 37 final}
Дата на документа: 22/01/2014
№ на документ: COM(2014) 37
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове