Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА относно ефективни, достъпни и устойчиви системи на здравеопазване
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION On effective, accessible and resilient health systems
Дата на документа: 04/04/2014
№ на документ: COM(2014) 215
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове