Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключване на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Молдова, от друга страна
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of the Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and the Republic of Moldova, of the other part
Дата на документа: 10/03/2014
№ на документ: COM(2014) 146
Вид документ: Предложение за решение
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове