Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключване на споразумение за общо авиационно пространство между Европейския съюз и неговите държави членки и Украйна авиационно пространство между Европейския съюз и Украйна
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of a Common Aviation Area Agreement between the European Union and its Member States and Ukraine
Дата на документа: 15/04/2014
№ на документ: COM(2014) 17
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове