Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно едноличните дружества с ограничена отговорност - {SWD(2014) 123 final} {SWD(2014) 124 final}{SWD(2014) 125 final}
Заглавие на английски: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on single-member private limited liability companies - {SWD(2014) 123 final} {SWD(2014) 124 final}{SWD(2014) 125 final}
Дата на документа: 09/04/2014
№ на документ: COM(2014) 212
Вид документ: Предложение за директива
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове