Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да бъде приета от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет на ЕИП във връзка с изменение на Протокол 30 към Споразумението за ЕИП относно специалните разпоредби за организацията на сътрудничеството в областта на статистиката
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted, on behalf of the European Union, in the EEA Joint Committee concerning an amendment to Protocol 30 to the EEA Agreement, on specific provisions on the organization of cooperation in the field of statistics
Дата на документа: 10/04/2014
№ на документ: COM(2014) 220
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове