Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - ПО-ИНТЕЛИГЕНТНА ВИЗОВА ПОЛИТИКА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ - {SWD(2014) 101 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - A SMARTER VISA POLICY FOR ECONOMIC GROWTH - {SWD(2014) 101 final}
Дата на документа: 01/04/2014
№ на документ: COM(2014) 165
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове