Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно усилията на държавите членки през 2012 г. за постигане на устойчив баланс между риболовния капацитет и възможностите за риболов
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on Member States' efforts during 2012 to achieve a sustainable balance between fishing capacity and fishing opportunities
Дата на документа: 29/04/2014
№ на документ: COM(2014) 233
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове