Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Подробен доклад относно функционирането на Гаранционния фонд - {SWD(2014) 129 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Comprehensive Report on the functioning of the Guarantee Fund - {SWD(2014) 129 final}
Дата на документа: 08/04/2014
№ на документ: COM(2014) 214
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове