Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ОБОБЩЕНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО, придружаващ Предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно дейностите и надзора на институциите за професионално пенсионно сигуряване - {COM(2014) 167 final}{SWD(2014) 103 final} {SWD(2014) 104 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2003/41/EC on the activities and supervision of institutions for occupational retirement provision IORP II - {COM(2014) 167 final}{SWD(2014) 103 final}{SWD(2014) 104 final}
Дата на документа: 27/03/2014
№ на документ: SWD(2014) 102
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове