Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪВМЕСТНО СЪОБЩЕНИЕ ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Страните в съседство на кръстопът: изпълнение на Европейската политика за съседство през 2013 година - {SWD(2014) 69 final}{SWD(2014) 70 final}{SWD(2014) 71 final} {SWD(2014) 72 final}{SWD(2014) 73 final}{SWD(2014) 74 final}{SWD(2014) 92 final}{SWD(2014) 93 final}{SWD(2014) 94 final}{SWD(2014) 95 final}{SWD(2014) 96 final} {SWD(2014) 97 final}{SWD(2014) 98 final}{SWD(2014) 99 final}{SWD(2014) 100 final}
Заглавие на английски: JOINT COMMUNICATION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Neighbourhood at the Crossroads: Implementation of the European Neighbourhood Policy in 2013 - {SWD(2014) 69 final}{SWD(2014) 70 final}{SWD(2014) 71 final} {SWD(2014) 72 final}{SWD(2014) 73 final}{SWD(2014) 74 final}{SWD(2014) 92 final}{SWD(2014) 93 final}{SWD(2014) 94 final}{SWD(2014) 95 final}{SWD(2014) 96 final} {SWD(2014) 97 final}{SWD(2014) 98 final}{SWD(2014) 99 final}{SWD(2014) 100 final}
Дата на документа: 27/03/2014
№ на документ: JOIN(2014) 12
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове