Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - EU Policies contributing to Disaster Risk Management Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - The post 2015 Hyogo Framework for Action: Managing risks to achieve resilience - {COM(2014) 216 final}{SWD(2014) 134 final}
Дата на документа: 08/04/2014
№ на документ: SWD(2014) 133
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове