Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Програмата на ЕС в областта на правосъдието за 2020 г. - укрепване на доверието, мобилността и растежа в Съюза
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - The EU Justice Agenda for 2020 - Strengthening Trust, Mobility and Growth within the Union
Дата на документа: 11/03/2014
№ на документ: COM(2014) 144
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове