Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Стара оценка на състоянието на Макрофинансова помощ на ЕС към Украйна, Придружаващ документа към Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за предоставяне на макрофинансова помощ на Украйна - {COM(2014) 182 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Ex-ante evaluation statement on EU macro-financial assistance to Ukraine Accompanying the document Proposal for a Decision of the Council providing macro-financial assistance to Ukraine - {COM(2014) 182 final}
Дата на документа: 19/03/2014
№ на документ: SWD(2014) 112
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове