Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ГОДИШЕН ПРЕГЛЕД на годишните доклади за дейността на държавите членки, свързана с експортните кредити, в съответствие с точка 3 на приложение I към Регламент (ЕС) № 1233/2011
Заглавие на английски: ANNUAL REVIEW of Member States' Annual Activity Reports on Export Credits in accordance with point 3 of Annex I to Regulation (EU) No 1233/2011
Дата на документа: 07/03/2014
№ на документ: COM(2014) 123
Вид документ:
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове