Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА - Обобщаващ доклад относно качеството на питейната вода в ЕС, разглеждащ докладите на държавите членки за периода 2008—2010 г., предоставени съгласно Директива 98/83/ЕО
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION - Synthesis Report on the Quality of Drinking Water in the EU examining the Member States' reports for the period 2008-2010 under Directive 98/83/EC
Дата на документа: 16/06/2014
№ на документ: COM(2014) 363
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове