Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - технически детайли относно резултатите от съфинансираните от ЕС програми за ликвидиране, контрол и мониторинг на болести по животните и зоонози за периода 2005 - 2011 г. - {COM(2014) 115 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - technical details on the outcome of the EU co-financed programmes for the eradication, control and monitoring of animal diseases and zoonosis over the period of 2005-2011 - {COM(2014) 115 final}
Дата на документа: 05/03/2014
№ на документ: SWD(2014) 55
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове