Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ - Търговия, растеж и интелектуална собственост- Стратегия за защита и прилагане на правата на интелектуална собственост в трети държави - {SWD(2014) 204 final}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE - Trade, growth and intellectual property - Strategy for the protection and enforcement of intellectual property rights in third countries - {SWD(2014) 204 final}
Дата на документа: 01/07/2014
№ на документ: COM(2014) 389
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове