Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за адаптиране на Регламент (ЕО) № 1340/2008 на Съвета от 8 декември 2008 г.относно търговията с определени стоманени продукти между Европейската общност и Република Казахстан във връзка с присъединяването на Хърватия към Европейския съюз
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION adapting Council Regulation (EC) No 1340/2008 of 8 December 2008 on trade in certain steel products between the European Community and the Republic of Kazakhstan by reason of the accession of Croatia to the European Union
Дата на документа: 07/07/2014
№ на документ: COM(2014) 448
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове