Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Инициатива за зелена заетост: оползотворяване на потенциала на зелената икономика за създаване на работни места
Заглавие на английски:
Дата на документа: 02/07/2014
№ на документ: COM(2014) 446
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове