Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ - Към обновен консенсус относно прилагането на правата върху интелектуалната собственост: план за действие на ЕС
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE - Towards a renewed consensus on the enforcement of Intellectual Property Rights: An EU Action Plan
Дата на документа: 01/07/2014
№ на документ: COM(2014) 392
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове