Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да бъде приета от името на Европейския съюз в рамките на Съвета на членовете на Международния съвет за маслиновите продукти по отношение на удължаването на срока на действие на Международното споразумение за маслиновото масло и трапезните маслини от 2005 г.
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted on behalf of the European Union within the Council of Members of the International Olive Council concerning the prolongation of the 2005 International Agreement on olive oil and table olives
Дата на документа: 02/07/2014
№ на документ: COM(2014) 438
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове