Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА за прилагане на Европейското споразумение, сключено от Европейския съюз за речно корабоплаване (EBU), Европейската организация на речните превозвачи (ESO) и Европейската федерация на работниците от транспорта (ETF), относно определени аспекти на организацията на работното време в сектора на вътрешния воден транспорт - {SWD(2014) 226 final}{SWD(2014) 227 final}
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE implementing the European Agreement concluded by the European Barge Union (EBU), the European Skippers Organisation (ESO) and the European Transport Workers’ Federation (ETF) concerning certain aspects of the organisation of working time in inland waterway transport - {SWD(2014) 226 final} {SWD(2014) 227 final}
Дата на документа: 07/07/2014
№ на документ: COM(2014) 452
Вид документ: Предложение за директива
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове