Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - АНАЛИТИЧЕН ДОКУМЕНТ, Придружаващ предложението за директива на Съвета за прилагане на Европейското споразумение, сключено от Европейския съюз за речно корабоплаване (EBU), Европейската организация на речните превозвачи (ESO) и Европейската федерация на работниците от транспорта (ETF), относно определени аспекти на организацията на работното време в сектора на вътрешния воден транспорт - {COM(2014) 452 final}{SWD(2014) 227 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - ANALYTICAL DOCUMENT Accompanying the document Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE Implementing the European Agreement concluded by the European Barge Union (EBU), the European Skippers Organisation (ESO) and the European Transport Workers' Federation (ETF) concerning certain aspects of the organisation of working time in inland waterway transport - {COM(2014) 452 final}{SWD(2014) 227 final}
Дата на документа: 07/07/2014
№ на документ: SWD(2014) 226
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове