Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ПРОЕКТ НА КОРИГИРАЩ БЮДЖЕТ № 4 КЪМ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2014 Г. - ОБЩ РАЗЧЕТ ЗА ПРИХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА - РАЗХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛИ - Раздел III – „Комисия“ - Раздел IX – Европейски надзорен орган по защита на данните
Заглавие на английски: DRAFT AMENDING BUDGET N° 4 TO THE GENERAL BUDGET 2014 - GENERAL STATEMENT OF REVENUE - STATEMENT OF EXPENDITURE BY SECTION Section III – Commission Section IX – European Data Protection Supervisor
Дата на документа: 09/07/2014
№ на документ: COM(2014) 461
Вид документ: Бюджет
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове