Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: БЯЛА КНИГА - Към по-ефективен контрол на ЕС върху сливанията - {SWD(2014) 217 final}{SWD(2014) 218 final}{SWD(2014) 221 final}
Заглавие на английски: WHITE PAPER - Towards more effective EU merger control - {SWD(2014) 217 final}{SWD(2014) 218 final}{SWD(2014) 221 final}
Дата на документа: 09/07/2014
№ на документ: COM(2014) 449
Вид документ: Бяла книга
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове