Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the document WHITE PAPER - Towards more effective EU merger control - {COM(2014) 449 final} {SWD(2014) 217 final}{SWD(2014) 218 final}
Дата на документа: 09/07/2014
№ на документ: SWD(2014) 221
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове