Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Enhancing competition enforcement by the Member States' competition authorities: institutional and procedural issues Accompanying the document COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Ten Years of Antitrust Enforcement under Regulation 1/2003: Achievements and Future Perspectives - {COM(2014) 453 final}{SWD(2014) 230 final}
Дата на документа: 09/07/2014
№ на документ: SWD(2014) 231
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове