Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Търговия, растеж и интелектуална собственост, Придружаващ документа към СЪОБЩЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ - Търговия, растеж и интелектуална собственост- Стратегия за защита и прилагане на правата на интелектуална собственост в трети държави - {COM(2014) 389 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Trade, growth and intellectual property Accompanying the document COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE "Trade, growth and intellectual property - Strategy for the protection and enforcement of intellectual property rights in third countries" - {COM(2014) 389 final}
Дата на документа: 01/07/2014
№ на документ: SWD(2014) 204
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове