Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно Гаранционния фонд и неговото управление през 2013 г. - {SWD(2014) 241 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL ON THE GUARANTEE FUND AND ITS MANAGEMENT IN 2013 - {SWD(2014) 241 final}
Дата на документа: 16/07/2014
№ на документ: COM(2014) 463
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове