Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Шести доклад относно икономическото, социалното и териториалното сближаване: инвестиции за работни места и икономически растеж
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Sixth report on economic, social and territorial cohesion: investment for jobs and growth
Дата на документа: 23/07/2014
№ на документ: COM(2014) 473
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове