Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Implementation of Article 325 TFUE by the Member States in 2013 Accompanying the document REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Protection of the European Union's financial interests - Fight against Fraud Annual Report 2013 - {COM(2014) 474 final}{SWD(2014) 244 final}{SWD(2014) 245 final}{SWD(2014) 246 final}{SWD(2014) 247 final}{SWD(2014) 248 final}
Дата на документа: 17/07/2014
№ на документ: SWD(2014) 243
Вид документ:
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове